KANCELARIA ADWOKACKA WROCŁAW PRAWO KARNE

Zapewniamy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego. W zakresie prawa karnego świadczymy  następujące usługi.

Zobacz także zakładkę – Główne specjalizacje

Podejrzany:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego;
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy art. 335 kpk;
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym;
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie;
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania;
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Oskarżony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego;
 • sporządzenie wniosku o zwrot sprawy prokuratorowi celem usunięcia braków postępowania;
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze art. 387 kpk;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania;
 • sporządzenie – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania;
 • sporządzenie sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od wyroku nakazowego.

Zobacz także zakładkę – Co muszę wiedzieć jako podejrzany/oskarżony?

Postępowanie karne wykonawcze:

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania;
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny;
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Przeczytaj także:

Jak uzyskać odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Jak uzyskać przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności?

Kiedy skazany może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Osoby pokrzywdzone przestępstwem

Kompleksowo reprezentujemy osoby pokrzywdzone przestępstwem na każdym etapie postępowania

Przeczytaj także:

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej – jak założyć sprawę karną?

Co to jest i kto może złożyć subsydiarny akt oskarżenia

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

PRAWO KARNE GOSPODARCZE:

Przedsiębiorcą oferujemy kompleksową obsługę w zakresie reprezentacji i obrony we wszystkich stadiach postępowania karnego i karno-skarbowego. Nadzorujemy działania policji, organów ścigania oraz prokuratury aby były zgodne z procedurą i w jak najmniejszym stopniu wpływały na funkcjonowanie firmy. Posiadamy duże doświadczenie w doradztwie dla prezesów spółek, członków zarządu spółek prawa handlowego, prokurentów, członków rad nadzorczych w zakresie oceny prowadzonej działalności pod kątem zgodności z regulacjami prawa karnego.

Najczęściej prowadzimy sprawy dotyczące: działania na szkodę spółki, ochrona wizerunku firmy podczas przebiegu spraw karnych, przestępstwa przeciwko dokumentom, łapownictwo na stanowisku kierowniczym, przestępstwa przeciwko wierzycielom, wyłudzeń kredytów, oszustw ubezpieczeniowych.

PRAWO KARNE SKARBOWE

Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc i obronę w sprawach karno-skarbowych na każdym etapie postępowania. Doradzamy już na etapie postępowania kontrolnego następnie doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniu przygotowawczym, prowadzimy obronę oskarżonych w sprawach karno skarbowych. Przygotowujemy pisma w zakresie wyjaśnień do Urzędów Skarbowych i innych organów skarbowych. Sporządzamy apelacje i kasacje.

Najczęściej prowadzone przez nas sprawy: Wyłudzenia Vat, doradztwo na każdym etapie kontroli skarbowej, dochody z nieujawnionych źródeł

tagi: Kancelaria prawa karnego Wrocław, adwokat prawo karne skarbowe, kancelaria adwokacka prawo karne gospodarcze wrocław

SPRAWY KARNE ZA JAZDĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU, NARKOTYKÓW ORAZ WYPADKI DROGOWE

Kancelaria adwokacka posiada bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw karnych.

Przeczytaj także:

Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Więcej informacji na blogu dedykowanym tego typu sprawom karnym –  BLOG Adwokat PRAWO KARNE Wrocław