Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej – jak założyć sprawę karną?

Dowody w sprawie karnej dotyczącej przemocy domowej – jak założyć sprawę karną?

Zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym, najistotniejszą rolę pełnią dowody, bo gdy nie przedstawimy właściwych dowodów w procesie cywilnym to nie uzyskamy wyroku zasądzającego dochodzone roszczenie, natomiast brak właściwych dowodów w procesie karnym skutkować będzie uchyleniem się sprawcy przestępstwa