Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

O przestępstwach dotyczących pornografii wiele mówi się w mediach i są one mocno piętnowane, jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, iż są to przestępstwo bardzo złożone, za które ustawa przewiduje różny wymiar kary. Przepisy Kodeksu karnego penalizują bowiem prezentowanie treści