Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia jest pierwszym wymienionym w rozdziale XXV Kodeksu karnego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ustawa za wskazany czyn przewiduje surową odpowiedzialność karną, a w niektórych przypadkach przestępstwo to może stanowić nawet zbrodnię, czyli czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia