Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

W sytuacji, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę oraz nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramida finansowa jest „wynalazkiem” znanym od dawien dawna, jednakże nadal istnieją podmioty, które w ten sposób zarabiają i osoby, które decydują się w nie zainwestować. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami upadku dwóch firm, które tego typu działalnością się zajmowały- Amber Gold

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, że wobec sprawcy przestępstwa jest co prawda wydawany wyrok, lecz nie jest to wyrok skazujący, a jednie wskazujący osobę sprawcy i stwierdzający jego winę. Takim wyrokiem nie jest więc orzekana wobec sprawcy przestępstwa kara przewidziana