Sprawca wypadku drogowego musi liczyć się z tym, że za popełniony czyn spotka go kara, choć oczywiście zdarzają się sytuacje w których okoliczności wypadku nie budzą wątpliwości i wina sprawcy jest pewna ponad wszelką wątpliwość, a mimo to sprawca dąży do uniknięcia odpowiedzialności karnej i dowodzi swej niewinności.

W takich przypadkach zdecydowanie bardziej korzystne dla sprawcy jest jednakże przyznanie się do zarzucanego mu czynu i wnioskowanie o warunkowe umorzenie postępowania względem niego, niż polemika z organami ścigania i próba obalenia dowodów świadczących o jego winie, gdyż warunkowe umorzenie postępowania niesie ze sobą wiele korzyści, o których sprawca przestępstwa może nawet nie wiedzieć.

W świetle obowiązujących przepisów osoba względem której postępowanie karne zostało warunkowo umorzone nie jest osobą karaną, zachowanie więc tzw. czystej karty, jest pierwszym argumentem, który przemawia za tym, żeby starać się o warunkowe umorzenie postępowania, gdy tylko jest to możliwe.

Brak karalności istotne jest dla sprawcy szczególnie wówczas, gdy wykonywana przez niego praca wymaga, aby nie był on osobą karaną, skazanie za popełnione przestępstwo może być bowiem równoznaczne z utratą pracy. Ponadto, w przypadku warunkowego umorzenia postępowania sąd może, lecz wcale nie musi, orzec wobec sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów, a zatem w przypadku warunkowego umorzenia postępowania jest szansa, że sąd nie odbierze sprawcy prawa jazdy, nawet wówczas, gdy wobec sprawcy określonego przestępstwa przepisy przewidują obligatoryjne zastosowanie tego środka karnego.

Przeczytaj:

Wypadki drogowe- konsekwencje, sprawa w sądzie, odszkodowanie

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Z praktyki wynika, iż zakaz prowadzenia pojazdów jest dla sprawcy przestępstwa niejednokrotnie bardziej dotkliwy niż orzeczona względem niego kara główna, dlatego jeśli sprawcy wypadku drogowego zależy na zachowaniu prawa jazdy, ubieganie się o warunkowe umorzenie postępowania jest najlepszym rozwiązaniem.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, jednakże informacja o warunkowym umorzeniu postępowania wykreślana jest z Krajowego Rejestru Karnego już z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, zatem zdecydowanie szybciej niż w przypadku wyroku skazującego wzmianka o postępowaniu karnym, które zakończyło się warunkowym umorzeniem postępowania zostanie usunięta. Warunkowe umorzenie postępowania nie wymaga ponadto przeprowadzenia szczegółowego postępowania dowodowego, postępowanie kończy się więc wówczas zdecydowanie szybciej i sprawca nie musi brać udziału w postępowaniu sądowym, które zawsze wiąże się dla niego ze stresem.

Z warunkowego umorzenia postępowania karnego dla sprawcy przestępstwa niewątpliwie płynie wiele korzyści, pamiętać jednakże należy, że nie w każdym przypadku skorzystanie z dobrodziejstw wskazanej instytucji będzie możliwe. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Ponadto, warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego zależy więc od spełnienia przesłanek obligatoryjnych- braku uprzedniej karalności oraz popełnienia przestępstwa zagrożonego karą nie przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, a także od warunków osobistych sprawcy i okoliczności popełnienia danego przestępstwa, które z kolei podlegają ocenie sądu. Starając się o warunkowe umorzenie postępowania sprawca musi zatem przedstawić siebie z jak najlepszej strony i musi przekonać sąd, że „zasługuje” na warunkowe umorzenie postępowania.

O warunkowe umorzenie postępowania sprawca może starać się już na etapie postępowania przygotowawczego, a więc zanim jego sprawa zostanie skierowana do sądu. Gdy prokurator przychyli się do wniosku sprawcy o warunkowe umorzenie, wówczas do sądu nie jest kierowany akt oskarżenia, lecz wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, jeśli jednak prokurator uważa, iż postępowanie wobec sprawcy nie powinno zostać warunkowo umorzone i w związku z tym wystąpi z aktem oskarżenia, wówczas sprawca przestępstwa ma możliwość przedstawienia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania również na etapie postępowania sądowego.

Korzyści z warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *