Czy recydywista może korzystać z domniemania niewinności? Zapewne większość osób odpowie, że nie, a jeśli nawet odpowiedź będzie twierdząca, to zostanie uzupełniona o stwierdzenie, że taka możliwość istnieje jedynie teoretycznie, bo jeśli ktoś naruszył literę prawa to organy ścigania już takiej osobie nie odpuszczą, kolokwialnie mówiąc. W praktyce jednakże i takie przypadki się zdarzają, a mina osoby, która w takie rozwiązanie nie wierzyła jest po prostu bezcenna.

Pan Z od pewnego czasu miał problemy z prawem, a ściślej z jazdą w stanie trzeźwym, gdyż najpierw został skazany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, a następnie, w ramach recydywy, po raz kolejny został skazany za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Można by więc przypuszczać, że po dwóch wyrokach pan Z się „nauczył”, że kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu nie jest opłacalne i że lepiej od takiego zachowania się powstrzymać, wkrótce jednakże pan Z został po raz trzeci zatrzymany i podejrzany o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Tym razem jednak pan Z postanowił skorzystać z usług naszej kancelarii i sprawy potoczyły się inaczej niż w poprzednich przypadkach.

Sytuacja w tym przypadku wyglądała tak, gdyż pan Z nie został złapany na gorącym uczynku, gdy faktycznie prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, lecz został zatrzymany już później. W chwili zatrzymania w wydychanym przez pana Z powietrzu alkomat wykazał około trzech promili alkoholu, istniała więc groźba, że panu Z po raz kolejny zostanie postawiony zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i to w warunkach podwójnej recydyw.

Istotne jednak jest, że pan Z nie został zatrzymany, gdy faktycznie kierował pojazdem będąc pod wpływem alkoholu, lecz później, a z jego zeznań wynikało, że to nie on pojazd prowadził, lecz inny mężczyzna, którego pan Z nie znał ani z imienia, ani z nazwiska, i nie miał wiadomości o tym, gdzie ów mężczyzna mieszka.

W toku prowadzonego dochodzenia policja oczywiście podjęła próbę wyjaśnienia tych wątpliwych okoliczności, przesłuchany w toku postępowania świadek potwierdził jednakże zeznania pana Z, że to nie pan Z, lecz inny mężczyzna pojazd prowadził, policja utknęła więc w martwym punkcie.

Przeczytaj także:

Jazda po alkoholu i wypadek – prokuratura umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Innych świadków zdarzenia nie było, jak również policja nie dysponowała innymi dowodami pozwalającymi jednoznacznie ustalić kto faktycznie kierował samochód, wobec więc nie dających się usunąć wątpliwości i braku dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, nie mogła zapaść inna decyzja jak umorzenie dochodzenia.

W sprawie pana Z mamy zatem do czynienia z klasycznym zastosowaniem jednej z podstawowych zasad prawa karnego, a więc zasady domniemania niewinności. Zasada ta stosowana powinna być zawsze, gdy w toku postępowania pojawią się wątpliwości, których usunąć się nie da i w takim wypadku wątpliwości te powinny być rozstrzygnięte na korzyść oskarżonego. Powyższe potwierdza również m.in. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 czerwca 2017 r., sygn. akt: II AKa 440/16, w którym Sąd stwierdził, że „wątpliwości występujące w sprawie należy uwzględniać na korzyść oskarżonego dopiero wówczas, gdy nie można ich rozstrzygnąć przy pomocy narzędzi jakimi dysponuje sąd, a więc zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego, ewentualnie przez kontynuowanie postępowania dowodowego. Sam fakt ich istnienia, wynikający z rozbieżności w materiale dowodowym, nie może niejako automatycznie skutkować interpretacją ich na korzyść oskarżonego, co w praktyce musiałoby sprowadzać się do dania wiary dowodom korzystnym dla niego i odrzuceniu dowodów go obciążających”, gdyby więc w sprawie pana Z pojawiły się również inne dowody, bądź świadek zeznałby, iż to pan Z kierował samochodem, wówczas pan Z mógłby nie uzyskać tak korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Kancelaria podczas postępowania podjęła stosowne działania a postępowanie zakończyło się jego umorzeniem i brakiem skazania naszego Klienta 

Korzystne postanowienie dla naszego Klienta

 

Zasady domniemania niewinności nie należy natomiast mylić z sędziowską swobodną oceną dowodów, a jest to błąd bardzo częsty. Orzecznictwo jednoznacznie bowiem wskazuje, że przepis art. 5 § 2 KPK (domniemanie niewinności) – nie chroni każdej wersji zdarzeń przedstawionej przez oskarżonego, nie zakłada, że jakakolwiek jego wersja ma wyższy status dowodowy, ale nakazuje ją badać na równi z innymi dowodami, za pomocą kryteriów przewidzianych w art. 7 KPK. Natomiast do uchybienia art. 5 § 2 KPK dochodzi wtedy, gdy sąd orzekający dostrzega wątpliwości przy ustalaniu podstawy faktycznej orzeczenia i zarazem stwierdza, że nie da się ich usunąć. Jak widać granica jest więc cienka pomiędzy interpretacją konkretnych przepisów, istotne jednak jest, że z domniemania niewinności skorzystać może każdy podejrzany/oskarżony, niezależnie od swojej przeszłości.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ, BLISKA OSOBA ZOSTAŁA ZATRZYMANA I PRZEBYWA W ARESZCIE – NIE ZWLEKAJ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Szybka pomoc adwokata może pomóc w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy!

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski – specjalizacja sprawy karne

sekretariat: tel. 71 7071235

sekretariat: tel. 71 7071092 

tel kom. 792 635 184

Jazda po alkoholu 3 promile i 2 wyroki na koncie – umorzenie postępowania wobec NASZEGO KLIENTA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *