Ten kto popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu zapewne słyszał dobrą radę, by w takiej sytuacji starać się o warunkowe umorzenie postępowania, bo to najkorzystniejszy wyrok jaki w takim przypadku może zapaść. I rzeczywiście tak jest, warunkowe umorzenie postępowania jest dla osoby, która popełniła przestępstwo najmniej uciążliwy pod względem konsekwencji prawnych, ale warunkowe umorzenie nie oznacza, że sprawca przestępstwa żadnych negatywnych konsekwencji nie poniesie.

Zacznijmy jednak od tego kiedy warunkowe umorzenie postępowania jest w ogóle możliwe, przepisy ściśle bowiem określają kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie i jeśli ktoś wskazanych warunków nie spełnia to niestety, ale jego postępowanie nie zostanie warunkowo umorzone.

I tak, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Jak widać, żeby skorzystać z warunkowego umorzenia postępowania trzeba spełnić sporo warunków, największy problem polega jednakże na tym, że ocena czy zachodzą przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania należy do sądu i sąd nie ma tutaj jasnych wytycznych, bądź określonych kryteriów którymi może się kierować oceniając np. postawę sprawcy czy jego warunki osobiste, lecz wszystko zależy od uznania sędziego.

Sprawca przestępstwa jedyne co może zrobić to tylko zaprezentować się z jak najlepszej strony by w ten sposób przekonać sąd, że zasługuje na warunkowe umorzenie postępowania. Ponadto, warunkowe umorzenie postępowania uzależnione jest dodatkowo od dwóch przesłanek, które od oceny sądu już nie zależą, lecz które są wprost wskazane w ustawie.

Poniżej prezentujemy jeden z wielu korzystnych wyroków dla NASZYCH KLIENTÓW

Na warunkowe umorzenie postępowania nie ma więc szans osoba, która uprzednio była karana za przestępstwo umyślne oraz sprawca przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie nie jest więc wcale łatwe, lecz wyrok ten jest zdecydowanie najbardziej „opłacalny”.

Przede wszystkim, osoba wobec której postępowanie zostało warunkowe umorzone nie jest osobą karaną w świetle prawa, pomimo więc tego, że dana osoba popełniła przestępstwo to nie jest ono rejestrowane w Krajowym Rejestrze Karnym i osoba ta nadal zachowuje status osoby niekaranej.

Przeczytaj także:

Kiedy prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu nie jest przestępstwem – Prokurator umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

Jazda po alkoholu i wypadek – prokuratura umarza postępowanie w sprawie naszego Klienta

 

Dla wielu osób taki profit płynący z warunkowego umorzenia postępowania może nie stanowić wystarczającej zachęty, aby o warunkowe umorzenie się starać, gdyż na co dzień taka osoba nie chwali się wszem i wobec, że nie jest karana, jednakże brak karalności ma olbrzymie znaczenie, gdy wymaga tego np. praca osoby, która popełniła przestępstwo.

Karalność dla takiej osoby może być bowiem równoznaczne z utratą pracy. Skazanie za przestępstwo stanowić może nie lada problem również dla obcokrajowca, który np. stara się o kartę stałego pobytu, gdyż wyrok skazujący pozbawia praktycznie taką osobę jakiejkolwiek szansy na uzyskanie karty stałego pobytu, w takim więc przypadku uzyskanie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie jest jedynym dobrym rozwiązaniem i najkorzystniejszym dla sprawcy.

W przypadku warunkowego umorzenia postępowania możliwe również jest, że sprawca przestępstwa zachowa prawo jazdy, sąd w takim przypadku bowiem „może”, a nie „musi” orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Zachowanie uprawnień do prowadzenia pojazdów jest najczęstszym powodem dla którego z tej możliwości sprawca chce skorzystać.

Pamiętać ponadto należy, że gdy sąd wyda wyrok warunkowo umarzający postępowanie to nie jest to bynajmniej koniec sprawy i sprawca może zapomnieć, że w ogóle przestępstwo popełnił. 

Warunkowe umorzenie następuje bowiem na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia, z kolei umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada ponadto na sprawcę obowiązek naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę, sąd może również nałożyć na sprawcę inne obowiązki np. informowanie sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby, gdy zaś sprawca przestępstwa nałożonych na niego obowiązków nie dochowa, wówczas sąd może podjąć warunkowo umorzone postępowanie, dojdzie więc do skazania za popełnione przestępstwo.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ, BLISKA OSOBA ZOSTAŁA ZATRZYMANA I PRZEBYWA W ARESZCIE – NIE ZWLEKAJ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Szybka pomoc adwokata może pomóc w korzystnym rozstrzygnięciu sprawy!

Kancelaria adwokacka adwokat Paweł Borowski – specjalizacja sprawy karne

sekretariat: tel. 71 7071235

sekretariat: tel. 71 7071092 

tel kom. 792 635 184

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *