Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne to jednak niektórzy rodzice są zdolni do najprzeróżniejszych czynów by „wygrać” sprawę rozwodową i zdarzają się nawet tacy, którzy dopuszczają się fałszywych oskarżeń względem współmałżonka, by w ten sposób uzyskać lepszą pozycję w procesie rozwodowym.

Wysuwane oskarżenia dotyczą różnych kwestii, od oskarżeń o zdradę i alkoholizm, przez rozrzutny tryb życia, niestety coraz częściej zdarzają się także sytuacje, że takie „nieczyste” zagrywki stosowane są w sprawach o opiekę nad dziećmi, i to zarówno wtedy, gdy kwestie dotyczące dzieci rozstrzygane są w postępowaniu rozwodowym, jak również wówczas, gdy sprawy te rozpatrywane są w odrębnym postępowaniu.

W takich jednak przypadkach fałszywe oskarżenia mają nieco inną postać, dotyczą innych kwestii, przerażające jest jednak to, że zdarza się, iż jeden rodzic względem drugiego wysuwa fałszywe oskarżenia o pedofilię i takie przypadki wcale nie są odosobnione.

Przede wszystkim zwrócić uwagę należy, iż oskarżenie o molestowanie seksualne własnego dziecka, nawet jeśli nie jest ono prawdziwie, lecz wynika z czystej złośliwości jednego rodzica wobec drugiego, jest bolesne nie tylko dla rodzica, który z takim niesłusznym oskarżeniem musi się zmierzyć, lecz może również stać się wielką traumą dla dziecka.

Osoba, których fałszywych oskarżeń dotyczących pedofilii się dopuszcza zwykle nie zdaje bowiem sobie sprawy z tego, że takimi twierdzeniami wystawiają dziecko na stresującą procedurę badań przez biegłych sądowych. W każdym przypadku, gdy pojawia się zarzut molestowania dziecka, nawet jeśli jest on daleki od prawdy, sąd musi bardzo poważnie do sprawy podejść i podjąć określone działania oraz procedury, na takim oskarżeniu najmniej ucierpi więc rodzic, który takie twierdzenie wysuwa, jednakże negatywne konsekwencje sytuacji zaistniałej na skutek takiego oskarżenia nie ograniczają się tylko do rodzica, który z zarzutem pedofilii musi się zmierzyć, lecz dotykają również dziecka, psychologowie zgodnie bowiem przyznają, że dziecko może z tego powodu doświadczyć traumy z którą borykać się będzie przez całe życie.

Jak zostało powyżej wskazane, oskarżenie o pedofilię podczas postępowania dotyczącego spraw dziecka, nigdy nie może zostać przez sąd zignorowane i wymagać będzie przeprowadzenia dodatkowych czynności, z kolei rodzic przeciwko któremu oskarżenia te się pojawiły, powinien jak najszybciej podjąć działania by twierdzenia te obalić.

W takim przypadku rodzic powinien przede wszystkim podważyć wiarygodność drugiej strony, a można to zrobić na kilka sposobów.

Podejrzenie o fałszowanie oskarżeń w sprawach o molestowanie powinno bowiem rosnąć, gdy np. istnieje długi odstęp czasu pomiędzy rzekomym molestowaniem, a ujawnieniem tego faktu w postępowaniu sądowym, oraz gdy oskarżenie o pedofilię pojawia się w postępowaniu rozwodowym lub w innych sprawach dotyczących dzieci, a tak naprawdę nigdy nie zostało ono zgłoszone organom ścigania w celu wszczęcia postępowania karnego przeciwko rzekomemu sprawcy bądź gdy postępowanie takie zostało umorzone, gdyż nie zostały ziszczone przesłanki warunkujące odpowiedzialność karną za dane przestępstwo.

Oskarżenie o pedofilię straci również na wiarygodności, gdy wykażemy, że osoba wysuwająca takie twierdzenia uzyska korzyść, materialną bądź niematerialną, z tego powodu, że drugi rodzic zostanie uznany za osobę, która molestowania względem dziecka się dopuściła. Nie można bowiem ukrywać, że w obliczu obecnych procedur zwalczania pedofilii, oskarżenie o molestowanie seksualne dziecka staje się najprostszą i najbardziej skuteczną metodą pozbawienia ojca kontaktu z dzieckiem.

W przypadku molestowania seksualnego dziecka bardzo istotnym dowodem są opinie psychologiczne, mimo że badania te nie dają podstaw do stawiania jednoznacznych diagnoz, że dane dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej. Warto więc zwrócić uwagę na to w jaki sposób dziecku zadawano pytania podczas badania, czy nie były to pytania naprowadzające i sugerujące.

Pamiętać bowiem należy, że w szczególności małe dzieci są podatne na wpływy osób dorosłych i bardzo łatwo podporządkowują się ich oczekiwaniom, warto więc przeanalizować stenogramy z przebiegu badań dziecka, pod kątem ewentualnych manipulacji.  Oczywiście nie bez znaczenia są również świadkowie, którzy potwierdzą jakim rodzicem jest osoba oskarżona o molestowanie, w jaki sposób zajmuje się dzieckiem, a także jaką osobą jest rodzic wysuwający oskarżenia dotyczące pedofilii.

 

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *