Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej możliwa jest do zastosowania tylko wówczas, gdy oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Ponadto, postawa oskarżonego musi wskazywać, iż cele postępowania zostaną względem niego osiągnięte poprzez orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

Skorzystanie z dobrowolnego poddania się karze nie jest więc w każdej sytuacji możliwe i jest swego rodzaju przywilejem, gdyż sprawca przestępstwa unika w takim przypadku długiego i stresującego postępowania karnego, a także może choć w pewnym stopniu mieć wpływ na karę jaka zostanie względem niego wymierzona. Wydawać się zatem może, że dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej jest zawsze dla sprawcy korzystne więc, gdy tylko pojawi się taka możliwość to należy z niej skorzystać. Warto jednakże pamiętać, iż jak to zwykle bywa, o tym czy coś się opłaca i czy jest to korzystne, decydują szczegóły i okoliczności danej sprawy, dlatego dobrowolne poddanie się karze nie zawsze jednak będzie dobrym rozwiązaniem dla sprawcy przestępstwa.

Przed podjęciem decyzji koniecznie przeczytaj:

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

 

Rozważając czy w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., czyli prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, warto dobrowolnie poddać się odpowiedzialności karnej, w pierwszej kolejności należy ustalić jaką ustawa przewiduje karę za to przestępstwo, a więc z jaką maksymalną i jaką minimalną karą sprawca przestępstwa musi się liczyć. Na gruncie obecnych uregulowań, za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Obok wskazanej kary sąd jest jednakże zobowiązany do orzeczenia środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do nawet 15 lat, często więc się zdarza, że orzeczenie owego środka karnego bywa dla sprawcy najbardziej dotkliwe. Zgadzając się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej należy więc pamiętać, iż orzeczona w ten sposób kara musi mieścić się w granicach przewidzianych ustawą, a zatem w takim przypadku sprawca przestępstwa otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata. Jeśli więc u sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu stężenie alkoholu w organizmie nie było duże i jedynie nie znacznie przekroczyło dopuszczalne normy, wówczas może się okazać, iż dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż kara będzie zbyt dotkliwa dla sprawcy. Dobrowolne poddanie się karze będzie natomiast korzystne dla tych osób, które w chwili popełnienia przestępstwa miały duże stężenie alkoholu w organizmie, gdyż wówczas istnieją wyższe szanse na uzyskanie najniższego, 3- letniego, okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Zastanawiając się czy skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze, warto również wziąć pod uwagę, iż wydany w ten sposób wyrok karny będzie skutkować wpisem w Krajowym Rejestrze Karnym, a zatem do czasu zatarcia skazania sprawca przestępstwa będzie w świetle obowiązującego prawa osobą karaną za przestępstwo umyślne, co w przypadku wykonywania pracy wymagającej posiadanie statusu osoby niekaranej oznaczać będzie brak możliwości podjęcia zatrudnienia, bądź nawet zwolnienie z pracy. Ponadto, wobec sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd zobowiązany jest orzec świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych.

Przeczytaj także:

Kiedy przysługuje prawo do przeglądania akt w sprawie o przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie-nietrzezwosci jak zapoznać się z aktami na jakie dokumenty zwrócić uwagę

W sytuacji więc, gdy sprawca przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości nie miał dużego stężenia alkoholu w organizmie, zależy mu na zatrzymaniu uprawnień do prowadzenia samochodu oraz chce zachować status osoby niekaranej, korzystniejszym od dobrowolnego poddania się odpowiedzialności karnej będzie złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, gdyż wówczas orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest obligatoryjne, istnieje więc szansa na zachowanie prawa jazdy, oraz sprawca przestępstwa pozostaje osobą niekaraną w świetle obecnych przepisów.

Ubiegając się o warunkowe umorzenie postępowania pamiętać jednak należy, iż sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Warunkowe umorzenie postępowania może więc nastąpić tylko wówczas, gdy popełniony czyn nie jest ciężkim przestępstwem i gdy postawa oraz zachowanie sprawcy dają pozytywną prognozę na przyszłość, że taka osoba nie popełni kolejnego przestępstwa.

Czy warto zgodzić się na dobrowolne poddanie się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *