Wizyta policji w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy, a także korespondencja kierowana z komisariatu, mogą być stresujące, jednakże osoba celowo ukrywająca się przed organami ścigania zdaje sobie sprawę z tego, że jest poszukiwana i działa z pełną premedytacją, by nie dać się odnaleźć i uniknąć odpowiedzialności.

Nie mały problem, i jeszcze większy stres, pojawia się jednak wówczas, gdy policja poszukuje danej osoby, lecz ta osoba nie wie z związku z jaką sprawą organy ścigania podjęły działania by ją odnaleźć, gdyż z jednej strony pojawia się chęć uzyskania informacji o co chodzi i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, a z drugiej rodzi się jednak obawa, że dobrowolne pojawienie się na komisariacie skutkować będzie zatrzymaniem. Unikanie policji i ukrywanie się oczywiście na dłuższą metę się nie sprawdzi, więc lepiej tego nie odwlekać w czasie, tylko dowiedzieć się w związku z jaką sprawą budzimy zainteresowanie organów ścigania.

Jeżeli policjantom nie uda się nawiązać bezpośredniego kontaktu z osobą poszukiwaną, zwykle na potwierdzenie swej wizyty zostawiają zawiadomienie bądź wezwanie w którym wskazane jest kto oraz w jakim celu poszukuje danej osoby. Najprostszym więc sposobem dowiedzenia się dlaczego policja podjęła kroki skontaktowania się z daną osobą jest uważne przeczytanie pozostawionego druku.

Tak samo będzie w sytuacji, gdy policja kontaktuje się korespondencyjnie, gdyż list z komisariatu również najpewniej będzie zawierać informację dlaczego i przez kogo jest dana osoba poszukiwana. W sytuacji, gdy z wezwania bądź zawiadomienia nie wynika jednak dlaczego daną osobą interesują się organy ścigania, zawsze można zadzwonić na właściwy komisariat policji i spróbować uzyskać te informacje telefonicznie.

Niestety zdarza się, że gdy nie znamy nazwiska policjanta, który zajmuje się naszą sprawą, oraz nie posiadamy numeru sprawy, telefoniczne ustalenie o co dokładnie chodzi może być trudne, a nawet niemożliwe, gdyż każdy policjant prowadzi swoje sprawy i nie sposób oczekiwać by wiedział czym się zajmuje jego kolega.

Może również się okazać, że policjant nie będzie chciał udzielać żadnych informacji telefoniczne, tylko będzie nalegać na osobiste spotkanie. Udanie się na odpowiedni komisariat celem ustalenia dlaczego poszukuje nas policja jest kolejnym sposobem, żeby dowiedzieć się o co chodzi, jak już jednak zostało powyżej wskazane, wiele osób nie chce z tego rozwiązania korzystać, gdyż obawia się zatrzymania.

Alternatywą samodzielnego ustalenia w związku z jaką sprawą jesteśmy poszukiwani jest wynajęcie adwokata bądź radcy prawnego, który ustali za co dana osoba jest poszukiwana i co się w sprawie dokładnie dzieje. Adwokat/radca prawny umocowany do działania będzie bowiem mógł osobiście, telefonicznie bądź listownie wystąpić do właściwych organów by pozyskać niezbędne informacje w celu ustalenia stanu sprawy, gdyż będzie działać jako obrońca osoby poszukiwanej, która może być tylko podejrzewana o popełnienie przestępstwa lub wobec której może już być wysunięte oskarżenie.

Uprawnienia adwokata/radcy prawnego do podejmowana określonych czynności zagwarantowane są przepisami Kodeksu postępowania karnego, i co istotne, obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść oskarżonego, co oznacza, że adwokat/radca prawny nie może np. poinformować organów ścigania, gdzie aktualnie przebywa jego klient. Ustanowienie adwokata/radcy prawnego jako obrońcy gwarantuje więc osobie poszukiwanej pewną anonimowość i gdy już obrońca ustali co się w sprawie dzieje, wówczas pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie zakończenia sprawy swojego klienta.

Może się również zdarzyć, że osoba poszukiwana przebywa za granicą i boi się powrotu do kraju, z powodu ewentualnego zatrzymania. W takiej sytuacji, jeżeli dana osoba nie wie dlaczego jest poszukiwana, również wskazane jest ustanowienie obrońcy, który pozyska odpowiednie informacje, ale także warto postarać się o uzyskanie tzw. listu żelaznego.

Oskarżonemu bądź podejrzanemu list żelazny wydać może właściwy miejscowo sąd okręgowy, jeżeli przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy.

List żelazny zapewnia oskarżonemu/podejrzanemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, oskarżony/podejrzany musi jednakże stawiać się w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym – także na wezwanie prokuratora; nie może opuszczać bez pozwolenia sądu obranego miejsca pobytu w kraju oraz nie może nakłaniać do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starać się utrudniać postępowanie karne.

Dowiedziałeś się, że jesteś poszukiwany – skontaktuj się z nami. Świadczymy profesjonalną pomoc prawną na terenie całego kraju

Co zrobić, gdy okazuje się, że jestem poszukiwany, ale nie wiem za co?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *