Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramida finansowa jest „wynalazkiem” znanym od dawien dawna, jednakże nadal istnieją podmioty, które w ten sposób zarabiają i osoby, które decydują się w nie zainwestować. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami upadku dwóch firm, które tego typu działalnością się zajmowały- Amber Gold

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Wniosek o nałożenie na oskarżonego obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów, sprawca przestępstwa musi liczyć się nie tylko z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, lecz również z obowiązkiem naprawienia szkody lub wypłatą zadośćuczynienia za doznaną przez pokrzywdzonego krzywdę, która zaistniała wskutek jego niedozwolonego zachowania.