Jazda po alkoholu 3 promile i 2 wyroki na koncie – umorzenie postępowania wobec NASZEGO KLIENTA

Jazda po alkoholu 3 promile i 2 wyroki na koncie – umorzenie postępowania wobec NASZEGO KLIENTA

Czy recydywista może korzystać z domniemania niewinności? Zapewne większość osób odpowie, że nie, a jeśli nawet odpowiedź będzie twierdząca, to zostanie uzupełniona o stwierdzenie, że taka możliwość istnieje jedynie teoretycznie, bo jeśli ktoś naruszył literę prawa to organy ścigania już

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Ten kto popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu zapewne słyszał dobrą radę, by w takiej sytuacji starać się o warunkowe umorzenie postępowania, bo to najkorzystniejszy wyrok jaki w takim przypadku może zapaść. I rzeczywiście tak jest, warunkowe umorzenie

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak sprawdzić czy badanie alkomatem zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Podczas kontroli stanu trzeźwości kierowcy samochodu policja używa alkomatów podręcznych oraz stacjonarnych, a protokół, wraz z załącznikami, z przeprowadzonej kontroli stanowi główny dowód w trakcie ewentualnego postępowania karnego o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, dlatego warto jak najszybciej sprawdzić

Kiedy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Kiedy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Wzmożona w ostatnim czasie nowelizacja przepisów kolejnych ustaw wywołuje nie tylko dezorientację, lecz również obawę czy nowe przepisy są na pewno korzystniejsze dla przeciętnego obywatela i jakie obowiązki ze sobą niosą. Szczególną uwagę zwrócić jednak należy, iż jedną z najczęściej

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Jakie warunki musi spełnić skazany aby Sąd mógł skrócić zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w trybie art. 182a k.k.w.?

Stosunkowo od niedawna, bo od maja 2015 r.., do uregulowań Kodeksu karnego wykonawczego został dodany przepis, który umożliwia skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, co niewątpliwie jest dobrą wiadomością dla osób wobec których zakaz taki został orzeczony. Warto zatem wiedzieć

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Na czym polega i kiedy można ubiegać się o warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest szczególną instytucją, która pozwala uzyskać na gruncie prawa karnego najkorzystniejsze dla sprawcy rozstrzygnięcie, dlatego może być stosowana tylko w określonych okolicznościach, przewidzianych ustawą. Zgodnie z powyższym, warunkowe umorzenie postępowania może nastąpić tylko wówczas, gdy wina