Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

W sytuacji, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę oraz nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

Kiedy skazany może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Kiedy skazany może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności jest instytucją, która umożliwia skazanemu wcześniejsze opuszczenie zakładu karnego, gdy skazany spełni ustawą przewidziane warunki. Przedterminowe zwolnienie pozwala skazanemu wcześniej, niż przewidywał to wyrok skazujący, cieszyć się na powrót wolnością,