Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne to jednak niektórzy rodzice są zdolni do najprzeróżniejszych czynów by „wygrać” sprawę rozwodową i zdarzają się nawet tacy, którzy dopuszczają się fałszywych oskarżeń względem współmałżonka, by w ten sposób uzyskać lepszą pozycję w procesie

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Jakie okoliczności sąd bierze pod uwagę przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości z art. 178a § 1 k.k.?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego powoduje, że wobec sprawcy przestępstwa jest co prawda wydawany wyrok, lecz nie jest to wyrok skazujący, a jednie wskazujący osobę sprawcy i stwierdzający jego winę. Takim wyrokiem nie jest więc orzekana wobec sprawcy przestępstwa kara przewidziana

O co wnosić w sprawie o posiadanie narkotyków, o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości?

O co wnosić w sprawie o posiadanie narkotyków, o warunkowe umorzenie postępowania karnego czy o jego umorzenie z powodu znikomej społecznej szkodliwości?

Za popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż czyn ten zagrożony jest karą bezwzględnego pozbawienia wolności do lat 3 i jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nielegalne posiadanie narkotyków zostanie uznane za wypadek mniejszej wagi, sprawca może liczyć