Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo posiadania narkotyków.

Jedną z instytucji prawa karnego, która umożliwia sprawcy przestępstwa uniknięcie poniesienia odpowiedzialności karnej za popełniony czyn, jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Warunkowe umorzenie jest więc swego rodzaju szansą dla sprawcy przestępstwa, gdyż pomimo popełnienia czynu zabronionego, taka osoba nie zostanie

Niewielka ilość narkotyków, czy da się uniknąć kary?

Niewielka ilość narkotyków, czy da się uniknąć kary?

Nie ulega wątpliwości, że posiadanie narkotyków jest przestępstwem i to karanym bardzo surowo, gdyż w przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca może zostać pozbawiony wolności nawet na 10 lat. Ustawodawca jednakże dokonał swego rodzaju podziału kar