Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania płciowego z osobą małoletnią, potocznie określane pedofilią, są szczególnie piętnowane przez społeczeństwo, czemu zresztą trudno się dziwić, jeżeli ofiarami takich czynów są zwykle niczego nieświadome dzieci. Przepisy Kodeksu karnego penalizując tego typu przestępstwa przewidują jednakże odmienne regulacje i