Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

O przestępstwach dotyczących pornografii wiele mówi się w mediach i są one mocno piętnowane, jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, iż są to przestępstwo bardzo złożone, za które ustawa przewiduje różny wymiar kary. Przepisy Kodeksu karnego penalizują bowiem prezentowanie treści

Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia jest pierwszym wymienionym w rozdziale XXV Kodeksu karnego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ustawa za wskazany czyn przewiduje surową odpowiedzialność karną, a w niektórych przypadkach przestępstwo to może stanowić nawet zbrodnię, czyli czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia

Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania płciowego z osobą małoletnią, potocznie określane pedofilią, są szczególnie piętnowane przez społeczeństwo, czemu zresztą trudno się dziwić, jeżeli ofiarami takich czynów są zwykle niczego nieświadome dzieci. Przepisy Kodeksu karnego penalizując tego typu przestępstwa przewidują jednakże odmienne regulacje i