Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądowa, która pozwala aresztować i dostarczyć przez inne Państwo członkowskie osobę wobec, której toczy się postępowanie karne lub która została prawomocnie skazana za przestępstwo. Osoba, która przebywa poza granicami, a wobec której został wydany europejski