Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne to jednak niektórzy rodzice są zdolni do najprzeróżniejszych czynów by „wygrać” sprawę rozwodową i zdarzają się nawet tacy, którzy dopuszczają się fałszywych oskarżeń względem współmałżonka, by w ten sposób uzyskać lepszą pozycję w procesie

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądowa, która pozwala aresztować i dostarczyć przez inne Państwo członkowskie osobę wobec, której toczy się postępowanie karne lub która została prawomocnie skazana za przestępstwo. Osoba, która przebywa poza granicami, a wobec której został wydany europejski

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

W sytuacji, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę oraz nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,