Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

Przestępstwo uzyskiwania dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletniego.

O przestępstwach dotyczących pornografii wiele mówi się w mediach i są one mocno piętnowane, jednakże mało kto zdaje sobie sprawę, iż są to przestępstwo bardzo złożone, za które ustawa przewiduje różny wymiar kary. Przepisy Kodeksu karnego penalizują bowiem prezentowanie treści

Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia – art. 197 k.k.

Przestępstwo zgwałcenia jest pierwszym wymienionym w rozdziale XXV Kodeksu karnego przestępstwem przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Ustawa za wskazany czyn przewiduje surową odpowiedzialność karną, a w niektórych przypadkach przestępstwo to może stanowić nawet zbrodnię, czyli czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia

Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania seksualnego z małoletnim – art. 200 § 1 k.k. i art. 199 § 3 k.k.

Przestępstwa obcowania płciowego z osobą małoletnią, potocznie określane pedofilią, są szczególnie piętnowane przez społeczeństwo, czemu zresztą trudno się dziwić, jeżeli ofiarami takich czynów są zwykle niczego nieświadome dzieci. Przepisy Kodeksu karnego penalizując tego typu przestępstwa przewidują jednakże odmienne regulacje i

Jazda po alkoholu 3 promile i 2 wyroki na koncie – umorzenie postępowania wobec NASZEGO KLIENTA

Jazda po alkoholu 3 promile i 2 wyroki na koncie – umorzenie postępowania wobec NASZEGO KLIENTA

Czy recydywista może korzystać z domniemania niewinności? Zapewne większość osób odpowie, że nie, a jeśli nawet odpowiedź będzie twierdząca, to zostanie uzupełniona o stwierdzenie, że taka możliwość istnieje jedynie teoretycznie, bo jeśli ktoś naruszył literę prawa to organy ścigania już

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Jak uzyskać i co daje warunkowe umorzenie postępowania – KORZYSTNY WYROK DLA NASZEGO KLIENTA OBYWATELA UKRAINY

Ten kto popełnił przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu zapewne słyszał dobrą radę, by w takiej sytuacji starać się o warunkowe umorzenie postępowania, bo to najkorzystniejszy wyrok jaki w takim przypadku może zapaść. I rzeczywiście tak jest, warunkowe umorzenie

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Fałszywe oskarżenia o pedofilię podczas sprawy o opiekę nad dziećmi – jak się bronić?

Choć wydaje się to wręcz nieprawdopodobne to jednak niektórzy rodzice są zdolni do najprzeróżniejszych czynów by „wygrać” sprawę rozwodową i zdarzają się nawet tacy, którzy dopuszczają się fałszywych oskarżeń względem współmałżonka, by w ten sposób uzyskać lepszą pozycję w procesie

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądowa, która pozwala aresztować i dostarczyć przez inne Państwo członkowskie osobę wobec, której toczy się postępowanie karne lub która została prawomocnie skazana za przestępstwo. Osoba, która przebywa poza granicami, a wobec której został wydany europejski