Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Czy osobą ścigana europejskim nakazem aresztowania musi być deportowana do Polski?

Europejski nakaz aresztowania to decyzja sądowa, która pozwala aresztować i dostarczyć przez inne Państwo członkowskie osobę wobec, której toczy się postępowanie karne lub która została prawomocnie skazana za przestępstwo. Osoba, która przebywa poza granicami, a wobec której został wydany europejski

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z dozoru elektronicznego.

W sytuacji, gdy wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku, jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary, skazany posiada określone miejsce stałego pobytu, osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyraziły zgodę oraz nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne,

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramidy finansowe Amber Gold oraz Finroyal – dlaczego sąd nie zawsze stosuje tymczasowe aresztowanie?

Piramida finansowa jest „wynalazkiem” znanym od dawien dawna, jednakże nadal istnieją podmioty, które w ten sposób zarabiają i osoby, które decydują się w nie zainwestować. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami upadku dwóch firm, które tego typu działalnością się zajmowały- Amber Gold